CATARINO
(known 1362-1382 in Venice)

St Paul

1360s
Tempera on panel, 32 x 95 cm
Narodna galerija Slovenije, Ljubljana