SOKOLOV, Pyotr Fyodorovich
(b. 1791, Moscow, d. 1848, Stary Merchik)

Portrait of Natalia Zagriazhskaya

1821
Watercolour, 230 x 155 mm
The Hermitage, St. Petersburg