GROHAR, Ivan
Slovenian painter (b. 1867, Spodnj Sorica, d. 1911, Ljubljana)
Preview Picture Data File Info Comment
Snow in Skofja Loka
1905
Oil on canvas, 88 x 99 cm
Moderna Galerija, Ljubljana

1021*900
True Color
236 Kb